Maximaal bereik

BookingXS is er voor eigenaren en agenten van vakantiehuizen die hun accommodatie maximaal willen verhuren. We zijn dé schakel tussen u en alle bekende verhuursites die miljoenen klanten bereiken.

Alles in één

Met BookingXS beheert u uw huisinformatie, boekingen, kalender en prijzen automatisch voor alle verhuursites en via één dashboard. Uw vakantiehuis beheren was nog nooit zo eenvoudig en overzichtelijk.

Meer rendement

Plaats en beheer uw vakantiehuis met één inschrijving op alle relevante verhuursites. Registreer eenvoudig en profiteer direct van een aanzienlijke groei van boekingsaanvragen voor uw vakantiehuis.

Eenvoudig meer boekingen! Maximaal bereik. Meer gemak. Meer rendement.

Welkom bij de Voorwaarden Huurder van BookingXS.


Wij vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk begrijpt wat deze voorwaarden inhouden. Wij hopen dat u deze (en onze andere) voorwaarden makkelijk begrijpt. Mocht u desondanks vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

1)    INLEIDING

a)    In onze algemene voorwaarden, heeft u reeds kunnen lezen welke verschillende diensten wij aanbieden. We nemen een aantal van deze hier nog even op voor het gemak:

b)    We bieden via onze website een online platform aan waarop aanbieders van (vakantie)accommodaties  deze accommodaties ter verhuur of verkoop aanbieden aan eventueel toekomstige huurders of kopers.

c)     We bieden daarnaast aan onze samenwerkingspartners een portal aan waarop aanbieders van (vakantie)accommodaties deze accommodaties ter verhuur aanbieden aan eventueel toekomstige huurders.

d)    De verhuurder krijgt de mogelijkheid om zijn (vakantie)accommodatie op verschillende distributiekanalen te plaatsen. Zo is de accommodatie dus niet alleen voor u te vinden op onze website maar ook op die van onze partners.

e)    U bent bij de onderhavige voorwaarden uitgekomen omdat u huurder of koper bent van een (vakantie)accommodatie. Voor u gelden specifiek deze “Voorwaarden Huurder”.

 

2)    Naast deze Voorwaarden Huurder gelden voor u ook onze algemene voorwaarden, onze privacy statement  en de verschillende algemene voorwaarden van derde partijen waarmee wij samen werken (deze noemen we hierna gezamenlijk: “Algemene Voorwaarden van Derden”). Deze derden zijn bijvoorbeeld de hierboven genoemde partners, maar hieronder valt ook bijvoorbeeld de partij die de financiële afhandeling voor zijn rekening neemt en de hostingpartij.

3)    Mocht u het niet eens zijn met enige bepaling uit deze Voorwaarden Huurder of een van de andere voor u geldende voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten die strekken tot huur of koop van een (vakantie)accommodatie. Doordat u dat wel doet, erkent u en stemt u ermee in dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en dat u hiermee akkoord gaat.

4)    DEFINITIE GEBRUIK

a)    Elke keer dat we “wij”, “we”, “ons” of “onze” gebruiken, bedoelen we daarmee BookingXS Operations B.V. Krammerstraat 12-2, 1078 KH Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.Ottens. Iemand die zijn accommodatie te huur aanbiedt op onze website of de site van een van onze samenwerkingspartners noemen we verhuurder. Iemand die ingaat op het aanbod van een verhuurder en een accommodatie van de verhuurder huurt, noemen we huurder. Degene die zijn accommodatie te koop aanbiedt, noemen we verkoper en degene die de accommodatie koopt noemen we koper. U kunt dus bijvoorbeeld tegelijkertijd koper en huurder zijn.

5)    SAMENHANG DOCUMENTEN

a)    Er zijn verschillende documenten van toepassing, zoals al duidelijke werd uit de inleiding. Naast de daar genoemde documenten, zijn er soms ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing. Het is belangrijk om steeds in de gaten te houden welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

b)    In sommige gevallen wordt hetzelfde onderwerp in verschillende documenten besproken, maar in het ene geval algemeen en in het andere geval specifieker. Als de teksten inhoudelijk op elkaar lijken, maar elkaar tegenspreken, dan telt wat er in het meer specifieke document staat. Daarnaast passen we de teksten van de verschillende documenten soms aan. De nieuwste tekst gaat dan boven de oudere tekst. We laten het via onze website weten als er een nieuwe tekst beschikbaar is.

6)    HUURVOORWAARDEN

Als u ingaat op een aanbod tot verhuur, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en de verhuurder. Wij worden uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst. De rol die wij vervullen is het verzenden van uw boekingsaanvraag, maar verder hebben wij geen enkele bemoeienis met (of kennis van) de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen u en de verhuurder. Over de betaling kunt u verder lezen in het hoofdstuk “BETALING”.  U dient dan ook zelf – zo u dat nodig acht – eventuele achtergrondinformatie over de (vakantie)accommodatie op te vragen bij verhuurder en zelf nader onderzoek te doen naar locatie en kwaliteit van de (vakantie)accommodatie, alsmede de betrouwbaarheid van de verhuurder.

7)    AANSPRAKELIJKHEID

a)    Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. 

b)    De beschrijving op de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse verandering van situaties buiten schuld en/of medeweten van de verhuurder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

c)     Als verhuurder om andere reden buiten haar schuld wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de huurder een alternatief huis van soortgelijke aard worden aangeboden door de verhuurder. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

8)    INFORMATIE OVER (VAKANTIE)ACCOMMODATIE

a)    Wij doen ons best ervoor te zorgen dat de door de verhuurder verschafte informatie op onze website en/of die van onze samenwerkingspartners en/of distributiepartners over de aangeboden (vakantie)accommodatie juist is. Daartoe ondernemen wij wanneer wij daar aanleiding toe zien, actie richting de verhuurder.

b)    Echter, wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de onze website, die van onze samenwerkingspartners en/of distributiepartners te allen tijde juist en betrouwbaar is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de verschillende beschikbare sites waarop de verhuurder zijn (vakantie)accommodatie(s) adverteert.

c)     Wij voeren geen fysieke controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de aangeboden (vakantie)accommodatie danwel op de juistheid en volledigheid van de aangeboden (vakantie)accommodatie. Wij kunnen u dan ook niet garanderen dat de (vakantie)accommodatie die door verhuurders op één van de genoemde websites wordt aangeboden, voldoet aan uw verwachtingen en/of aan de voorstelling zoals deze gemaakt is in de advertentie. U dient hier zelf onderzoek naar te doen, zoals hierboven aangegeven.

9)  MAXIMAAL PERSONENAANTAL

a)    De (vakantie)accommodatie mag met niet meer dan het gepubliceerde maximum aantal mensen bewoond worden. Zonder goedkeuring van de verhuurder mag het maximum aantal personen (ook tijdelijk) niet overschreden worden. Er geldt één uitzondering: In de regel mag maximaal 1 baby tot 2 jaar gratis boven het maximale aantal meegenomen worden. Dit dient u van tevoren aan te vragen bij de verhuurder en dit moet worden bevestigd door de verhuurder. 

b)    Het plaatsen van tent of caravan in de tuin is niet toegestaan. Dit kan onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben.

10) BOEKINGSAANVRAAG

a)    Onder “boekingsaanvraag” wordt het volgende verstaan:  U reserveert via de kalender de (vakantie)accommodatie tegen de gepubliceerde huurprijs en gaat akkoord met de onderhavige Voorwaarden Huurder en eventueel andere voor u geldende voorwaarden. U, de huurder, krijgt automatisch een voorlopige boekingsbevestiging met boekingsnummer en de kalender wordt voor de huurperiode geblokkeerd. De verhuurder ontvangt  tegelijkertijd een bericht van de boeking. Daarin staan alle door u ingevulde gegevens die nodig zijn om de boeking te kunnen verwerken (persoonlijke gegevens, reisgezelschap, extra informatie en eventuele vragen aan de verhuurder). De verhuurder dient de voorlopige boeking te bevestigen en naar aanleiding daarvan ontvangt u een factuur. Pas nadat u een bevestiging en factuur heeft ontvangen is de overeenkomst bindend. Als binnen 3 dagen na boeking de verhuurder niet heeft gereageerd krijgt u een bericht dat de boeking is verlopen. Indien u na die tijd alsnog een bevestiging ontvangt van de verhuurder is de boeking niet bindend tenzij u alsnog akkoord gaat.

b)    Wellicht ten overvloede, maar goed om te weten: de Wet koop op afstand geldt niet voor logies, vervoer, restaurantdiensten of vrijetijdsbesteding die men afspreekt op een vaste datum en daarmee aldus niet voor de dienst die wij leveren. Dat betekent dat u onder andere geen bedenktijd heeft en dat u tevens niet kosteloos kunt annuleren zoals dat binnen de Wet koop op afstand is geregeld. De boeking is dus vanaf het moment dat u akkoord bent gegaan bindend. Wilt u daarna alsnog annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

11) ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor het annuleren van een reeds bevestigde boeking gelden de volgende annuleringspercentages: 

Dagen voor vertrek 

Annuleringsbedrag

tot 42 dagen

30%

41 dagen tot 28ste dag

60%

27 dagen tot en met 1 dag

90%

vertrekdag of later

100%

Het percentage wordt automatisch ingehouden op het aan u terug te storten bedrag.

12) HUURPERIODE

a)    De huurperiode gaat in op de aankomst dag om 16.00 uur en eindigt de laatste dag om 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen om, is het in de meeste gevallen ook mogelijk enkele dagen langer of korter te reserveren.

13) HUISDIEREN

a)    Huisdieren zijn alleen in die (vakantie)accommodaties toegestaan waar dit in de advertentie beschrijving vermeld is. Indien u een huisdier wilt meenemen dan dient u dit altijd bij boeking op te geven. Indien toegestaan, wordt standaard één huisdier bedoeld. De aangegeven kosten zijn per huisdier. Als u meerdere huisdieren wilt meenemen, dient u dit bij de boeking aan te vragen en dit moet bevestigd woorden door de verhuurder. U dient zelf een mand en eventueel plaid mee te nemen. Verblijf van huisdieren in slaapkamers is verboden. In sommige gevallen worden extra schoonmaakkosten berekend indien een huisdier meekomt.

14) INTERNET

a)    Het stroom en telefoonnet in het buitenland is vaak bovengronds aangelegd. Dat houdt in dat het net gevoelig is voor storingen. De verhuurder kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het niet functioneren van de stroomvoorziening en internetverbinding. Het kortstondig niet functioneren geeft geen recht op schadevergoeding.

15) LINNENGOED

a)    In de (vakantie)accommodatie zijn dekens of dekbedden en kussens standaard aanwezig. Bij de meeste (vakantie)accommodaties is het mogelijk bedlinnen te huren, dit kunt u bij de boeking opgegeven. 

16) PRIJZEN

a)    De prijzen van de (vakantie)accommodaties zijn,  onder voorbehoud van kennelijke fouten, vermeld in Euros, per (vakantie)accommodatie, per week of per dag. 

17) SCHOONMAAK

a)    Bij aankomst treft u de (vakantie)accommodatie schoon aan. Wij verwachten dat u deze bij vertrek ook weer schoon zult achterlaten. Bij de advertentie staat aangegeven hoeveel de eindschoonmaak bedraagt en of het eventueel mogelijk is de eindschoonmaak zelf te doen. Ook wanneer de eindschoonmaak voor u gedaan wordt, dient u bij vertrek de (vakantie)accommodatie netjes, bezemschoon en de keuken opgeruimd achter te laten.

18) VERBLIJFSBELASTING

a)    In sommige gevallen moet u ter plaatse een toeristenbelasting voldoen.

19) WAARBORGSOM

a)    In de meeste gevallen dient u bij aankomst een waarborgsom te betalen. U kunt deze meestal ter plaatse contant voldoen. Bij vertrek  ontvangt u dit bedrag terug, na aftrek van eventueel te betalen kosten (b.v. schoonmaakkosten, elektriciteit, stookkosten, breuk of beschadiging). (in sommige gevallen wordt het na vertrek geretourneerd doch uiterlijk binnen twee weken na de officiële vertrekdatum). Het bedrag van de waarborgsom staat vermeld op uw bevestiging. Als de borgsom later wordt teruggestort door de sleutelhouder of eigenaar denkt u er dan aan uw IBAN- en BIC code mee te nemen.

b)    Indien de borgsom vóór aankomst betaald moet zijn let er dan op dat dit bedrag in de factuur wordt opgenomen en dus ook via Rix-Pay geïnd wordt. Alleen dan is uw betaling veilig. Zie artikel 21 en 22.

20) ZWEMBADEN

a)    De privé zwembaden zijn in de regel van half mei tot eind september in gebruik. Echter, vraag hier altijd op tijd naar bij de verhuurder en ga er niet automatisch van uit dat het zwembad beschikbaar is in die periode. Ingebruikname, vullen en op temperatuur komen vergt altijd enige voorbereidingstijd.

21) BETALING

a)    De betaling van de huurpenningen doet u via onze financiële partner Rix-Pay aan de verhuurder, zie hierover artikel 22..

b)    De betaling van de huurpenningen geschiedt in twee termijnen te weten 30% direct als aanbetaling en het restant uiterlijk 8 weken voor uw aankomst. Bij boeking binnen 8 weken voor aankomst dient de volledige huursom ineens te worden betaald.

22) UW BETAALDE REISSOM IS VEILIG

a)    In het belang van u, de huurder, worden betalingen niet direct aan de verhuurder betaald maar op een derdengelden rekening, een soort tussenrekening waar uw geld veilig staat tot u bent aangekomen op uw vakantiebestemming. De verhuurder is met ons overeengekomen om alle bedragen die bij bevestiging aan u gefactureerd worden, namens hem te laten innen door West-Holland Escrow Services BV, met handelsnaam (en door ons voortaan genoemd) Rix-Pay , gevestigd aan de Lange Voorhout 37, 2514EC ’s Gravenhage. Rix-Pay neemt het gehele proces van inning en uitbetaling voor haar rekening. Indien u een (vakantie)accommodatie via ons wenst te huren, heeft u automatisch te maken met Rix Pay en dient u zowel akkoord te gaan met de voorwaarden van Rix Pay  als met betaling van deze dienst. Als u het niet eens bent met gebruikmaking van de diensten van Rix Pay, huur dan geen vakantie(accommodatie) met gebruikmaking van onze diensten. De kosten voor gebruik van de dienst van Rix Pay bedragen 1,32% van de huursom. Daarnaast kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de door u gekozen betaalmethode (bijvoorbeeld via credit card).

b)    Betalingen die u buiten de veilige betaaldienst van Rix-Pay om, direct aan de verhuurder overmaakt zijn voor eigen risico. Zie ook artikel 19b over borgsommen.

c)     U verklaart aldus ermee bekend te zijn dat bij de uitvoering van de huurovereenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services, waaronder de ter beschikkingstelling van een (online) systeem voor de uitvoering en afwikkeling van betaaltransacties (het (Rix-Pay) Platform), doch dat Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services geen partij zijn bij genoemde overeenkomst tussen u en de verhuurder en dat u hieraan in geen geval enige rechten jegens Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services kunt ontlenen.

d)    U doet hierbij (bij voorbaat) afstand van enige (toekomstige) vordering op Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services in verband met de genoemde overeenkomst. U zult nimmer conservatoir danwel executoriaal beslag (doen) leggen op enige gelden die Rix-Pay of Stichting Uitvoering Escrow Services onder zich heeft of zal krijgen op grond van de huurovereenkomst. Voorts verklaart u zich te allen tijde te houden aan de voorschriften en/of instructies van het (Rix-Pay) Platform om de veiligheid van het (Rix-Pay) Platform te waarborgen.

23) KLACHTEN

a)    Klachten over uw verblijf dient u ter plaatse met de verhuurder op te lossen. Wij staan daar in principe buiten. Alleen in het geval dat bij aankomst de woning door een calamiteit onbewoonbaar is dient u de verhuurder én ons onmiddellijk maar uiterlijk binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdag op de hoogte te stellen. Indien de verhuurder geen passende oplossing kan bieden voor het probleem kunnen wij de uitbetaling op uw verzoek aan de eigenaar opschorten. De verhuurder dient, nadat u een oplossing overeen bent gekomen, via een online formulier aan ons kenbaar maken welke financiële afspraak u bent overeengekomen. Na uw akkoord op deze afspraak wordt de opdracht aan Rix-Pay gegeven uitvoering te geven aan uw akkoord. 

b)    In het uitzonderlijke geval dat een betaling (deels) gerestitueerd moet worden zal dit zijn exclusief de transactiekosten die bij boeking door u betaald zijn aan de de Escrow-agent Rix-Pay.

Copyright BookingXS

 

 

Naar boven